1. Enbomaffären

  Enbomaffären, spionaffär 1952 rörande spionage i övre Norrland för sovjetisk räkning.
 2. Joseph Haydn

  Haydn, Joseph, född 31 mars 1732, död 31 maj 1809, österrikisk tonsättare.
 3. Georg Friedrich Händel

  Händel (Handel, Hendel), Georg Friedrich (George Frideric), född 23 februari 1685, död 14 april 1759, tysk-brittisk tonsättare.
 4. Bolivia

  Bolivia, stat i Sydamerika.

 5. bifallsstorm

  bi`fallsstorm subst. ~en ~ar ORDLED: bi-falls--storm-en
  Svensk ordbok
 6. begivande

  begi´vande subst. ~t ~n ORDLED: be-giv-and-et
  Svensk ordbok
 7. anklang

  an`klang subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: an--klang
  Svensk ordbok
 8. bifallsrop

  bi`fallsrop subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bi-falls--rop-et
  Svensk ordbok
 9. acklamation

  acklamation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ac-klam-at-ion-en
  Svensk ordbok
 10. kärande

  kä`rande subst. ~n, plur. ~ ORDLED: kär-and-en
  Svensk ordbok