1. lättstekt

  lätt`stekt adj., neutr. ~ ORDLED: lätt--stek-ta
  Svensk ordbok
 2. lövbiff

  lö`vbiff subst. ~en ~ar ORDLED: löv--biff-en
  Svensk ordbok
 3. jägarbiff

  jä`garbiff subst. ~en ~ar ORDLED: jäg-ar--biff-en
  Svensk ordbok
 4. sjömansbiff

  sjö`mansbiff subst. ~en ORDLED: sjö-mans--biff-en
  Svensk ordbok
 5. sojabiff

  sojabiff [såj`a-] subst. ~en ~ar ORDLED: soja--biff-en
  Svensk ordbok
 6. rumpstek

  rum`pstek subst. ~en ~ar ORDLED: rump--stek-en
  Svensk ordbok
 7. à la

  à la prep.
  Svensk ordbok
 8. maffig

  maff`ig adj. ~t ORDLED: maff-ig
  Svensk ordbok
 9. femöring

  fem`öring subst. ~en ~ar ORDLED: fem--ör-ing-en
  Svensk ordbok
 10. rostbiff

  rostbiff [rås`t-] subst. ~en ~ar ORDLED: rost--biff-en
  Svensk ordbok