1. bihålor

  bihålor, näsans bihålor, sinus paranasales, hålrum i ansiktsskelettet vilka står i förbindelse med näshålan.
 2. bihåla

  bi`håla subst. ~n bihålor ORDLED: bi--hål-an
  Svensk ordbok
 3. pansinuit

  pansinuit, inflammation av näsans samtliga bihålor.
 4. bihåleinflammation

  bihåleinflammation, sinuit, sinuitis, inflammation i näsans bihålor, orsakas av framför allt virus och/eller bakterier och är en inte ovanlig komplikation till vanlig snuva.
 5. sinuit

  sinuit, medicinsk term, detsamma som bihåleinflammation.
 6. näsa

  näsa är en kroppsdel och ett av människans yttre sinnesorgan.

 7. luftvägar

  luftvägar, andningsvägar , inom medicinen term för de delar av kroppen som svarar för att andningsluften transporteras till och från lungorna samt renas, uppvärms och fuktas.
 8. pannhålor

  pannhålor, sinus frontialis , två av näsans bihålor.
 9. cellula

  cellula, pluralis cellulae, små, slemhinneklädda hålrum, t.ex. cellulae ethmoidales, silbenscellerna som hör till näsans bihålor, och cellulae mastoideae, vårtformiga utskottets celler som hör till mellanörats cellsystem.
 10. käkhåla

  käkhåla, sinus maxillaris , slemhinne­klädd, luftfylld hålighet i vardera över­käks­benet ( maxilla) som står i förbindelse med näshålan genom en öppning mellan den undre och mellersta näsmusslan.