1. bot

  bot, inom kristendomen den handling genom vilken en syndare visar sin ånger, får förlåtelse och återvänder till kyrkans och församlingens gemenskap.
 2. avlat

  avlat, i romersk-katolska kyrkan efterskänkande av botgöring för begångna synder.
 3. sakrament

  sakrament, i västkyrkan en återgivning av grekiska mystērion (’hemlighet’), manifestationer av frälsningsmysteriet, från 1100-talet begränsade till kyrkliga handlingar som genom yttre tecken förmedlar gudomlig nåd.
 4. sekretess

  sekretess, hemlighållande, undantag från offentlighet.
 5. själavård

  själavård, kyrkans omsorg om den enskildes andliga välbefinnande.
 6. präst

  präst, ämbete i den kristna kyrkan, förmedlat genom vigning (se prästvigning).
 7. dödsberedelse.

  dödsberedelse. I många kulturer anses att en döende bör beredas för döden och ett kommande liv.
 8. skriftermål

  skriftermål, kyrklig själavårdsordning för syndabekännelse inför präst.
 9. skrift

  skrift, syndabekännelse, bikt, se skriftermål.
 10. avlösning

  avlösning, absolution , tillsägande av syndernas förlåtelse.