1. Laterankoncilier

  Laterankoncilier, sammanfattande benämning på fem koncilier som under medeltiden hölls i Lateranen.
 2. dödssynd

  dödssynd, en synd som leder till den eviga döden.
 3. Josef Winkler

  Winkler, Josef, född 1953, österrikisk författare.
 4. förlåtelse

  förlåtelse, mångfasetterat begrepp som i vardagslivet bl.a. innebär återupprättelse av gemenskap efter en moralisk konflikt mellan två individer.
 5. bann

  bann, bannlysning, uteslutning ur (religiös) gemenskap av dem som grovt förbrutit sig mot samfundets avgörande värden och normer.
 6. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.

 7. absolution

  absolution, tillsägelse om syndernas förlåtelse vid bikt eller allmänt skriftermål; se avlösning.
 8. nattvard

  nattvard, eukaristi, kristet sakrament i form av en måltid med bröd och vin.
 9. Malla Silfverstolpe

  Silfverstolpe (egentligen Montgomery), Magdalena Sophia (Malla), 1782–1861, författare; jämför släktartiklar Silfverstolpe och Montgomery.

 10. Johannes av Nepomuk

  Johannes av Nepomuk, född ca 1350, död 1393, böhmisk präst, helgon.