1. syndabekännelse

  syndabekännelse, i ritualiserad form tillsammans med avlösning (syndaförlåtelse, absolution) en del av kristen liturgi.

 2. Paul Nizon

  Nizon, Paul, född 1929, schweizisk (tyskspråkig) författare, sedan 1977 bosatt i Paris.

 3. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.

 4. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 5. nattvard

  nattvard, eukaristi, kristet sakrament i form av en måltid med bröd och vin.
 6. själavård

  sjä`lavård subst. ~en ORDLED: själa--vård-en
  Svensk ordbok
 7. læstadianism

  læstadianis´m äv. lästadianis´m subst. ~en ORDLED: læstadi-an-ism-en, lästadi-an-ism-en
  Svensk ordbok
 8. själasörjare

  sjä`lasörjare subst. ~n äv. själasörjarn, plur. ~, best. plur. själasörjarna ORDLED: själa--sörj-ar-en
  Svensk ordbok
 9. absolution

  absolution [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: ab-sol-ut-ion-en
  Svensk ordbok
 10. skrift

  skrift subst. ~en ~er ORDLED: skrift-en
  Svensk ordbok