1. bikt

  bikt, enskild syndabekännelse inför präst, följd av avlösning.
 2. biktstol

  biktstol, anordning för bikt med plats för präst och biktande.
 3. biktspegel

  biktspegel, handledning för självrannsakan inför bikt.
 4. Birgitta

  Birgitta Birgersdotter, heliga Birgitta, född ca 1303, död 23 juli 1373, religiös författare, helgon.
 5. sakrament

  sakrament, i västkyrkan en återgivning av grekiska mystērion (’hemlighet’), manifestationer av frälsningsmysteriet, från 1100-talet begränsade till kyrkliga handlingar som genom yttre tecken förmedlar gudomlig nåd.
 6. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.

 7. dödssynd

  dödssynd, en synd som leder till den eviga döden.
 8. präst

  präst, ämbete i den kristna kyrkan, förmedlat genom vigning (se prästvigning).
 9. sekretess

  sekretess, hemlighållande, undantag från offentlighet.
 10. skrift

  skrift, syndabekännelse, bikt, se skriftermål.