1. bot

  bot, inom kristendomen den handling genom vilken en syndare visar sin ånger, får förlåtelse och återvänder till kyrkans och församlingens gemenskap.
 2. avlat

  avlat, i romersk-katolska kyrkan efterskänkande av botgöring för begångna synder.
 3. förlåtelse

  förlåtelse, mångfasetterat begrepp som i vardagslivet bl.a. innebär återupprättelse av gemenskap efter en moralisk konflikt mellan två individer.
 4. absolution

  absolution, tillsägelse om syndernas förlåtelse vid bikt eller allmänt skriftermål; se avlösning.
 5. skriftermål

  skriftermål, kyrklig själavårdsordning för syndabekännelse inför präst.
 6. syndabekännelse

  syndabekännelse, i ritualiserad form tillsammans med avlösning (syndaförlåtelse, absolution) en del av kristen liturgi.

 7. nattvard

  nattvard, eukaristi, kristet sakrament i form av en måltid med bröd och vin.
 8. avlösning

  avlösning, absolution , tillsägande av syndernas förlåtelse.
 9. Laterankoncilier

  Laterankoncilier, sammanfattande benämning på fem koncilier som under medeltiden hölls i Lateranen.
 10. Malla Silfverstolpe

  Silfverstolpe (egentligen Montgomery), Magdalena Sophia (Malla), 1782–1861, författare; jämför släktartiklar Silfverstolpe och Montgomery.