1. dödsberedelse.

  dödsberedelse. I många kulturer anses att en döende bör beredas för döden och ett kommande liv.
 2. Johannes av Nepomuk

  Johannes av Nepomuk, född ca 1350, död 1393, böhmisk präst, helgon.
 3. Padre Pio

  Padre Pio, egentligen Francesco Forgione, 1887–1968, italiensk kapucin, helgon.
 4. själavård

  själavård, kyrkans omsorg om den enskildes andliga välbefinnande.
 5. Paul Nizon

  Nizon, Paul, född 1929, schweizisk (tyskspråkig) författare, sedan 1977 bosatt i Paris.

 6. Josef Winkler

  Winkler, Josef, född 1953, österrikisk författare.
 7. bann

  bann, bannlysning, uteslutning ur (religiös) gemenskap av dem som grovt förbrutit sig mot samfundets avgörande värden och normer.
 8. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.