1. bikt

  bikt, enskild syndabekännelse inför präst, följd av avlösning.
 2. sakrament

  sakrament, i västkyrkan en återgivning av grekiska mystērion (’hemlighet’), manifestationer av frälsningsmysteriet, från 1100-talet begränsade till kyrkliga handlingar som genom yttre tecken förmedlar gudomlig nåd.
 3. Birgitta

  Birgitta Birgersdotter, heliga Birgitta, född ca 1303, död 23 juli 1373, religiös författare, helgon.
 4. biktstol

  biktstol, anordning för bikt med plats för präst och biktande.
 5. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.

 6. avlat

  avlat, i romersk-katolska kyrkan efterskänkande av botgöring för begångna synder.
 7. bot

  bot, inom kristendomen den handling genom vilken en syndare visar sin ånger, får förlåtelse och återvänder till kyrkans och församlingens gemenskap.
 8. dödssynd

  dödssynd, en synd som leder till den eviga döden.
 9. förlåtelse

  förlåtelse, mångfasetterat begrepp som i vardagslivet bl.a. innebär återupprättelse av gemenskap efter en moralisk konflikt mellan två individer.
 10. bikta sig

  bik`ta sig verb biktade biktat ORDLED: bikt-ar SUBST.: biktande; bikt
  Svensk ordbok