1. dubbelbeskattningsavtal

  dubbelbeskattningsavtal, avtal som har ingåtts mellan stater i syfte att förhindra internationell dubbelbeskattning.
 2. multilateralt avtal

  multilateralt avtal, mellanstatlig överenskommelse i skriftlig form (traktat) som innefattar flera avtalsparter (medan bilaterala avtal ingås mellan två stater).
 3. förlikning

  förlikning, ett folkrättsligt förfarande för lösning av tvister mellan stater, i allmänhet genom medverkan av en särskild förlikningsnämnd eller förlikningskommission.
 4. utomlänsavtal

  utomlänsavtal, sådan överenskommelse mellan landsting eller andra huvudmän för sjukvård som reglerar ekonomiska och juridiska förhållanden när en patient får vård utanför bosättningslandstinget.
 5. SEV

  SEV, i väst även kallat COMECON, CMEA och CEMA ( Council for Mutual Economic Assistance), samarbetsorganisation för de socialistiska länderna 1949–91.
 6. Handelsdepartementet

  Handelsdepartementet, statsdepartement 1920–82.
 7. Canada

  Canada, Kanada, stat i Nordamerika.

 8. Kulturfonden för Sverige och Finland

  Kulturfonden för Sverige och Finland tillkom 1960 efter beslut av den svenska regeringen med syfte att öka den ömsesidiga kännedomen om och kontakten mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk.
 9. Colomboplanen

  Colomboplanen, plattform för ekonomisk och social utveckling i Asien och stillahavsområdet, tillkommen 1950 och med högkvarter i Colombo.
 10. investeringsskydd

  investeringsskydd, i internationella sammanhang benämning på det folkrättsliga skydd som tillkommer bolag och privatpersoner som investerat kapital utomlands.