1. Europeiska utvecklingsbanken

  Europeiska utvecklingsbanken, European Bank for Reconstruction and Development, EBRD, London, mellanstatlig utvecklingsbank.
 2. traktaträtt

  traktaträtt, den del av folkrätten som reglerar tolkningen och tillämpningen av mellanstatliga överenskommelser.
 3. kammaneter

  kammaneter, Ctenophora, djurstam med ca 100–150 kända arter i världens alla hav, varav fyra regelbundet i svenska vatten, bl.a. havskrusbär.
 4. härstamning

  härstamning, engelska descent, i antropologin vanligen de principer enligt vilka medlemskap i korporativa grupper överförs mellan generationerna i många traditionella samhällen.
 5. flykting

  flykting, en person som lämnat sitt hemland på grund av risk för förföljelse. 

 6. on-site inspection

  on-site inspection, term som i nedrustningssammanhang används för att ange den mest ambitiösa formen av kontroll rörande ingångna avtals efterlevnad.
 7. Franska samväldet

  Franska samväldet, franska la Communauté française, sammanslutning mellan Frankrike och ett antal av dess f.d. kolonier i Afrika.
 8. Robert McNamara

  McNamara, Robert, 1916–2009, amerikansk ämbetsman.
 9. härstamningsteori

  härstamningsteori, engelska descent theory, antropologisk skolbildning som har betonat studiet av unilinjära härstamningsprinciper i traditionell, utomeuropeisk samhällsorganisation (jämför härstamning).
 10. incidentavtal

  incidentavtal,, avtal mellan stater för undvikande av militära incidenter på och ovanför öppet hav.