1. medborgarskap

  medborgarskap, ett rättsligt bindande förhållande som kan uppstå mellan en stat och en individ ( medborgare) enligt lag antingen automatiskt, t.ex. vid födelse, eller efter anmälan eller ansökan.
 2. Djibouti

  Djibouti, stat på nordsidan av Afrikas horn, östra Afrika.

 3. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 4. SALT

  SALT, Strategic Arms Limitation Talks , bilaterala rustningsbegränsningsförhandlingar mellan de nukleära supermakterna USA och Sovjetunionen, inledda 1969.
 5. alliansteori

  alliansteori, en antropologisk skolbildning som framhållit mönstret av giftermålsallianser som organisationsprincip i många släktskapsbaserade samhällen.
 6. dubbelt medborgarskap

  dubbelt medborgarskap, innehav av medborgarskap i två stater.
 7. GATT

  GATT, förkortning för General Agreement on Tariffs and Trade,benämning på dels det multilaterala varuhandelsavtal som 1947 ingicks (GATT 1947) mellan 23 länder, dels det delavtal inom WTO-avtalet som rör varuhandel benämns GATT (GATT 1994). 

 8. kärnvapenmakt

  kärnvapenmakt, stat som innehar egna kärnvapen och som självständigt kan använda dem.

 9. Kongo

  Kongo, Kongo (Brazzaville), stat i Centralafrika.

 10. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern.