1. romansk konst och arkitektur

  romansk konst och arkitektur var konst och arkitektur som man skapade i västra Europa på 1000-talet och 1200-talet.
 2. vävning

  vävning, förfarande för tillverkning av tyg, mattor m.m. genom att i ett eller flera system av parallella trådar, varp, periodiskt sära trådarna enligt ett visst system så att en öppning, ett skäl, bildas, i vilken en eller flera korsande trådar införs.
 3. Gunnar G:son Wennerberg

  Wennerberg, Gunnar Gunnarsson ( G:son), 1863–1914, målare, konsthantverkare och formgivare, son till Gunnar Wennerberg.
 4. Jämtland

  Jämtland är ett landskap i västra Norrland.

 5. flamskvävnad

  flamskvävnad, flamskväv, nordvästeuropeisk textil med en speciell tradition från Flandern, vävd i en förenklad gobelängteknik, som under nyare tid blev mera allmänt spridd utanför Nederländernas stora verkstäder för vävda tapeter.
 6. konst

  konst, kulturyttring vars utförande kräver särskild kunskap och förmåga att bruka denna med personlig behärskning och individuell anpassning till situation och avsikter.
 7. bild

  bild, avbildande framställning av något.
 8. gotik

  gotik, dels en stil i västeuropeisk konst och arkitektur, dels en period under vilken denna stil var förhärskande.
 9. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 10. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.