1. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 2. Wall Street-kraschen

  Wall Street-kraschen, benämning på börskraschen i New York som inleddes ”den svarta torsdagen” 24 oktober 1929 då fallande aktiekurser utlöste säljpanik.

 3. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 4. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 5. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 6. aluminium

  aluminium är en lätt, silvervit metall.
 7. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 8. Canada

  Canada, Kanada, stat i Nordamerika.

 9. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 10. skotten i Sarajevo

  skotten i Sarajevo kallas ibland mordattentatet 28 juni 1914 mot Österrike–Ungerns kronprins Franz Ferdinand och hans hustru Sophie.