1. inbillning

  in`billning subst. ~en ~ar ORDLED: in--bill-ning-en
  Svensk ordbok
 2. obillig

  o`billig adj. ~t ORDLED: o--bill-ig
  Svensk ordbok
 3. plogbill

  plo`gbill subst. ~en ~ar ORDLED: plog--bill-en
  Svensk ordbok
 4. förbilliga

  förbill´iga verb ~de ~t ORDLED: för-bill-ig-ar SUBST.: förbilligande
  Svensk ordbok
 5. inbilla

  in`billa verb ~de ~t ORDLED: in--bill-ar SUBST.: inbillande, inbillning
  Svensk ordbok
 6. plogbillsaktion

  plo`gbillsaktion subst. ~en ~er ORDLED: plog-bills--akt-ion-en
  Svensk ordbok
 7. bilboké

  bilboké [-ke´] subst. ~n ~er ORDLED: bil-bok-én
  Svensk ordbok
 8. demokratisk

  demokra´tisk adj. ~t ORDLED: demo-krat-isk
  Svensk ordbok