1. bilsport

  bilsport, sammanfattande benämning på tävlingsverksamhet med bilar, se motorsport.
 2. bilstöd

  bilstöd, bidrag för inköp och anpassning av bil som kan beviljas handikappade vuxna och föräldrar till handikappat barn, om handikappet medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på annat sätt än med egen bil.
 3. Bilspeditionkoncernen

  Bilspeditionkoncernen, med moderbolaget Bilspedition AB (namnet ändrat 1996 till BTL AB), tidigare transport- och logistikföretag.
 4. bilskola

  bilskola, se trafikskola.
 5. BIL Sweden

  BIL Sweden, branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.
 6. bilstöld

  bi`lstöld subst. ~en ~er ORDLED: bil--stöld-en
  Svensk ordbok
 7. bilskatt

  bi`lskatt subst. ~en ~er ORDLED: bil--skatt-en
  Svensk ordbok
 8. bilsjuk

  bi`lsjuk adj. ~t ORDLED: bil--sjuk
  Svensk ordbok
 9. bilskola

  bi`lskola subst. ~n bilskolor ORDLED: bil--skol-an
  Svensk ordbok
 10. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.