1. löpande band

  löpande band är en transportbana på en industri.
 2. alkolås

  alkolås, teknisk anordning kopplad till ett fordons tändsystem som omöjliggör att det kan startas eller köras av en alkoholpåverkad förare.
 3. fryspunktssänkning

  fryspunktssänkning, fenomenet att en vätska fryser vid en lägre temperatur än den normala när något annat ämne löses i vätskan.
 4. Vladimir Zworykin

  Zworykin, Vladimir, 1889–1982, rysk-amerikansk elektrotekniker.
 5. Björn Envall

  Envall, Björn, född 1942, industridesigner.
 6. igelkott

  igelkott är ett djur som trivs i närheten av människor.
 7. aluminium

  aluminium är en lätt, silvervit metall.
 8. Giacomo Puccini

  Giacomo Puccini var en italiensk operakompositör.
 9. efterkrigstiden

  efterkrigstiden kallas perioden från andra världskrigets slut 1945 fram till nutid.
 10. plast

  plast är ett material som någon gång under tillverkningen varit mjukt och formbart.