1. binamn

  binamn, namn som används i stället för, eller tillsammans med, ett officiellt namn.
 2. Apollon

  Apollon, grekisk gud för bland annat spådomskonst, läkekonst, musik och diktning.

 3. egennamn

  egennamn, namn, ord eller ordförbindelse som betecknar en enskild individ eller ett individuellt begrepp.
 4. personnamn

  personnamn, i vetenskapliga sammanhang även antroponym, namn på en enskild, mänsklig individ.
 5. Ilion

  Ilion, binamn på staden Troja.
 6. Urania

  Urania, i grekisk mytologi en av de nio muserna, astronomins beskyddarinna.
 7. Harald Hårdråde

  Harald Hårdråde (norska Harald Hardråde), 1015–66, norsk kung från 1045, son till Sigurd Syr och Asta, halvbror till Olav den helige.
 8. Foibos

  Foibos (grekiska Phoibos), Febus, Phoebus, i grekisk religion ett vanligt binamn på Apollon.
 9. Yngve-Frej

  Yngve-Frej, binamn till Frej i den nordiska mytologin.
 10. Juno

  Juno, italisk gudinna, himmelsdrottning och maka till Jupiter, tidigt identifierad med den grekiska Hera.