1. bok

  1bok subst. boken böcker [bök´-] ORDLED: bok-en
  Svensk ordbok
 2. rygg

  rygg subst. ~en ~ar ORDLED: rygg-en
  Svensk ordbok
 3. beta

  1be`ta verb ~de ~t ORDLED: bet-ar SUBST.: betande, betning; 1bete (till 2)
  Svensk ordbok
 4. förbindelse

  förbin´delse subst. ~n ~r ORDLED: för-bind-els-en
  Svensk ordbok
 5. band

  band subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: band-et
  Svensk ordbok
 6. sätta

  sätt`a verb satte satt, pres. sätter ORDLED: sätt-er SUBST.: sättande (till 1--6), sättning (till 3--5)
  Svensk ordbok
 7. åt

  1åt prep.
  Svensk ordbok