1. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 2. genredigering

  genredigering, genediteringgenomredigering, genomediteringgenteknik som möjliggör specifika, riktade förändringar i DNA-sekvensen hos levande organismer genom användning av enzymer, särskilt nukleaser.

 3. politik

  politik, statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.
 4. cellskelett

  cellskelett, cytoskelett, sammanfattande benämning på ett nätverk av trådlika proteinkomplex i eukaryota celler.
 5. fast form

  fast form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 6. gas

  gas är ett ämne vars molekyler inte alls hänger samman.

 7. Shema

  Shema är en viktig text inom judendomen.
 8. ytspänning

  ytspänning, fysikaliskt fenomen som uppstår i gränsytan mellan två faser beroende på skillnaden i energi mellan molekylerna vid ytan respektive fasens inre.
 9. tensider

  tensider är kemiska föreningar som sänker ytspänningen.

 10. genom

  genom, den sammantagna arvsmassan hos en levande organism, bestående av DNA.