1. aminosyror

  aminosyror är viktiga kemiska föreningar som bygger upp proteiner.
 2. aggregationstillstånd

  aggregationstillstånd är ett tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.

 3. fossila bränslen

  fossila bränslen är bränslen som mest består av kolföreningar och som är rester av djur och växter som levde för länge sedan.

 4. erosion

  erosion kallas den påverkan som yttre krafter utövar på landytan.

 5. kolväten

  kolväten är kemiska föreningar där bara kol och väte ingår.
 6. fast form

  fast form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 7. gas

  gas är ett ämne vars molekyler inte alls hänger samman.

 8. tensider

  tensider är kemiska föreningar som sänker ytspänningen.

 9. translation

  translation är när ett protein bildas i en cell.
 10. Shema

  Shema är en viktig text inom judendomen.