1. binjurar

  binjurar, endokrina organ belägna vid vardera njurens övre pol.
 2. adrenalin

  adrenalin, engelska epinephrine, hormon som bildas i binjuremärgen under inverkan av sympatiska nervsystemet.
 3. blodtryck

  blodtryck, det tryck som driver blodet genom blodbanan.

 4. endokrina organ

  endokrina organ, körtlar som bildar hormoner och insöndrar dessa till blodet.
 5. kortikosteroider

  kortikosteroider, kortikoider, adrenokortikosteroider, ämnen med gemensam grundstruktur (cyklopentanoperhydrofenantren) vilka bildas i binjurarnas bark och av vilka några är hormoner och övriga är förstadier till hormoner.
 6. pubertet

  pubertet, pubertas, kroppsliga och psykiska förändringar hos människan, vilka uppträder vid tiden för könsmognaden, dvs. hos flickor från ca 10 till ca 14 år och hos pojkar från ca 12 till ca 16 år.
 7. testosteron

  testosteron, könshormon som bildas i testiklarna samt i mindre omfattning i binjurarna och hos kvinnan i äggstockarna.

 8. endokrinologi

  endokrinologi, läran om de endokrina organen.
 9. C-celler

  C-celler, parafollikulära celler , benämning på vissa celler i sköldkörteln, tyreoidea.
 10. renin–angiotensin–aldosteron-systemet

  renin–angiotensin–aldosteron-systemet, ett hormonsystem med stor betydelse för blodtrycket och kroppens saltbalans.