1. Philip S Hench

  Hench, Philip Showalter, 1896–1965, amerikansk läkare, verksam vid Mayokliniken i Rochester, Minnesota.
 2. adrenalin

  adrenalin är ett hormon som bildas i binjurarna.
 3. dopa

  dopa, L-3, 4-dihydroxifenylalanin, aminosyra som bildas i centrala och perifera nervsystemets dopaminerga och noradrenerga neuron samt i binjurarna genom hydroxylering av aminosyran tyrosin.
 4. bukhåla

  bukhåla, cavum abdominis, nedre delen av bålens hålighet, avgränsad från brösthålan genom mellangärdet ( diafragma).
 5. angiotensin

  angiotensin, peptider som ingår i renin–angiotensin–aldosteron-systemet.
 6. könsutveckling

  könsutveckling, de processer under embryo- och fosterutvecklingen samt efter födelsen då individens kön definieras.
 7. glandula

  glandula, anatomisk term för körtel, t.ex. glandula bulbourethralis, Cowpers körtel; glandula lacrimalis, tårkörtel; glandula parathyreoidea, bisköldkörtel; glandula parotis, öronspottkörtel; glandula sebacea, talgkörtel; glandula sublingualis, munbottenspottkörtel; glandula submandibularis, underkäksspottkörtel; glandula sudorifera, svettkörtel; glandula suprarenalis, binjure; glandula tarsalis, Meiboms körtel, körtel i ögonlock; glandula thyreoidea, sköldkörtel; glandula vestibularis major, Bartholins körtel; glandula vesicalis, accessorisk könskörtel hos idisslare (motsvarar sädesblåsan hos människa och vissa husdjur men har en mera kompakt körtelstruktur).
 8. psykoneuroendokrinologi

  psykoneuroendokrinologi, vetenskapen om hur psykologiska och beteendemässiga funktioner dels påverkar, dels påverkas av kroppens hormonella system.
 9. vipom

  vipom, tumör som producerar stora mängder av peptidhormonet VIP.
 10. Cushings syndrom

  Cushings syndrom, sjukdom som beror på onormalt stor bildning av binjurebarkhormoner, framför allt kortisol.