1. renin–angiotensin–aldosteron-systemet

  renin–angiotensin–aldosteron-systemet, ett hormonsystem med stor betydelse för blodtrycket och kroppens saltbalans.
 2. adrenogenitala rubbningar

  adrenogenitala rubbningar, störningar i könsutvecklingen, iakttagbara hos nyfödda eller uppkomna senare, orsakade av avvikelser från det normala i binjurebarkens bildning av könshormoner.
 3. kortikosteroider

  kortikosteroider, kortikoider, adrenokortikosteroider, ämnen med gemensam grundstruktur (cyklopentanoperhydrofenantren) vilka bildas i binjurarnas bark och av vilka några är hormoner och övriga är förstadier till hormoner.
 4. pubertet

  pubertet, pubertas, kroppsliga och psykiska förändringar hos människan, vilka uppträder vid tiden för könsmognaden, dvs. hos flickor från ca 10 till ca 14 år och hos pojkar från ca 12 till ca 16 år.
 5. blodtryck

  blodtryck, det tryck som driver blodet genom blodbanan.

 6. testosteron

  testosteron, könshormon som bildas i testiklarna samt i mindre omfattning i binjurarna och hos kvinnan i äggstockarna.

 7. fosterutveckling

  fosterutveckling, fostrets utveckling under tiden från befruktningen av ägget tills att fostret föds, en period som hos människan omfattar 38 veckor.
 8. vattenbalans

  vattenbalans, vätskebalans, för en organism skillnaden mellan å ena sidan upptaget och bildat vatten, å andra sidan avgivet och förbrukat vatten.
 9. fysiologi

  fysiologi, läran om hur levande organismer, deras organ och vävnader fungerar.
 10. robotkirurgi

  robotkirurgi, operationsteknik där kirurgiska operationer utförs med hjälp av en robot.