1. neuroendokrinologi

  neuroendokrinologi, läran om samspelet mellan nervsystemet och de endokrina organen.
 2. noradrenalin

  noradrenalin, en katekolamin, en biogen amin som är den viktigaste signalsubstansen i det sympatiska nervsystemet.

 3. hormoner

  hormoner är ämnen i kroppen som påverkar hur kroppen fungerar på många olika sätt.
 4. autonoma nervsystemet

  autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar.
 5. adrenalin

  adrenalin, engelska epinephrine, hormon som bildas i binjuremärgen under inverkan av sympatiska nervsystemet.
 6. multipel endokrin neoplasi

  multipel endokrin neoplasi, MEN, sjukdom som karakteriseras av samtidig förekomst av tumörer i flera endokrina organ.
 7. ångest

  ångest, tillstånd som upplevs som rädsla eller spänning och tryck, beroende på om man betonar en psykisk eller en kroppslig aspekt.
 8. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).
 9. kolinerga receptorer

  kolinerga receptorer, de membranbundna proteinstrukturer till vilka signalsubstansen acetylkolin binder sig på mottagarcellen.
 10. binjure

  bi`njure subst. ~n binjurar ORDLED: bi--njur-en
  Svensk ordbok