1. hormoner

  hormoner, molekyler som bildas och frisätts från endokrina celler och som utövar en verkan på andra celler.
 2. noradrenalin

  noradrenalin, en katekolamin, en biogen amin som är den viktigaste signalsubstansen i det sympatiska nervsystemet.

 3. adrenalin

  adrenalin, engelska epinephrine, hormon som bildas i binjuremärgen under inverkan av sympatiska nervsystemet.
 4. stresshormoner

  stresshormoner, traditionell benämning på främst noradrenalin, adrenalin och kortisol, vilka frisätts från sympatiska nervterminaler, binjuremärgen respektive binjurebarken i samband med stress.
 5. binjurar

  binjurar, endokrina organ belägna vid vardera njurens övre pol.
 6. kolinerga receptorer

  kolinerga receptorer, de membranbundna proteinstrukturer till vilka signalsubstansen acetylkolin binder sig på mottagarcellen.
 7. katekolaminer

  katekolaminer, benämning på de fysiologiskt viktiga ämnena adrenalin, noradrenalin och dopamin, vilka är neurotransmittorer såväl i det centrala som i det autonoma (sympatiska) nervsystemet.
 8. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).
 9. ångest

  ångest, tillstånd som upplevs som rädsla eller spänning och tryck, beroende på om man betonar en psykisk eller en kroppslig aspekt.
 10. paragangliom

  paragangliom, ovanliga tumörer som utgår från paraganglier.