1. feokromocytom

  feokromocytom, tumör (oftast godartad) som utgår från binjuremärgen.
 2. multipel endokrin neoplasi

  multipel endokrin neoplasi, MEN, sjukdom som karakteriseras av samtidig förekomst av tumörer i flera endokrina organ.
 3. adrenalorgan

  adrenalorgan, organ eller vävnad som hos fiskar, groddjur, kräldjur och fåglar motsvarar binjuremärgen hos däggdjur.
 4. APUD-celler

  APUD-celler, celler med förmåga att ta upp vissa aminosyror och omvandla dessa till hormonellt aktiva aminer eller polypeptider.
 5. ganglioneurom

  ganglioneurom, tumör bestående av mogna nervceller, omgivna av stödceller.
 6. kromaffinitet

  kromaffinitet, egenskapen hos vissa celler som innehåller katekolaminer (adrenalin, noradrenalin, dopamin) att brunfärgas efter behandling med kromsalter (i regel vid fixering i medel som innehåller kaliumdikromat).
 7. paraganglier

  paraganglier, ansamlingar av neuro­endokrina celler som förekommer vitt spridda i kroppen i anslutning till det autonoma nervsystemet och dess ganglier.
 8. neuroendokrinologi

  neuroendokrinologi, läran om samspelet mellan nervsystemet och de endokrina organen.
 9. autonoma nervsystemet

  autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar.