1. Svenska Bio

  Svenska Bio, biografkedja, med 37 biografer (145 salonger) på 34 orter (2017), främst i småstäder.

 2. Folkets Bio

  Folkets Bio, socialistisk, partipolitiskt obunden kulturförening, bildad 1973 som ett komplement till FilmCentrum.
 3. bio-oorganisk kemi

  bio-oorganisk kemi, den del av kemin som behandlar de olika grundämnenas, särskilt metallernas, funktion i levande organismer.
 4. drive-in-bio

   drive-in-bio, utomhusbiograf för bilburna, inrättad som en parkeringsplats så att bilarna, från vilka åskådarna ser filmen, placeras i rader framför en stor duk.

 5. Julius Maada Bio

  Bio, Julius Maada, född 1964, sierraleonsk militär och politiker, statsöverhuvud 1996, president sedan 2018.

 6. GE Healthcare Bio-Sciences AB

  GE Healthcare Bio-Sciences AB, GE Healthcare, Uppsala, företag som bl.a. utvecklar teknisk utrustning för sjukvården, t.ex. datortomografer, magnetkameror, ultraljudsenheter och annan teknik för bildgivande diagnostik.
 7. Biografbyrån

  Biografbyrån, 1911–2010 statlig myndighet för censur av bio- och videofilmer, se Statens biografbyrå.
 8. bioturbation

  bioturbation, inom geologin använd beteckning för organismers grävning i och omrörning av sedimentära avlagringar.
 9. biotisk

  biotisk sägs en process eller miljöfaktor vara som åstadkoms av levande varelser.
 10. biocenos

  biocenos, biocoenos, biosamhälle, livssamhälle, organismsamhälle, inom geologin fossila lämningar som återfinns på de platser där organismerna en gång levde.