1. biodling

  biodling, näringsgren vars utövare håller främst honungsbin ( Apis mellifera) och utnyttjar dem som producenter av honung och vax samt som pollinatörer.
 2. biomarkör

  biomarkör, biologisk markör, företeelse eller storhet som när den kan påvisas respektive överstiger ett visst mätvärde utgör en indikator för att ett visst biologiskt förhållande föreligger, eller kan förväntas uppkomma, i en organism eller ett annat biologiskt system.
 3. biologisk cykel

  biologisk cykel, biologiskt förlopp som etappvis vänder åter till ett utgångsläge.
 4. biologiska föräldrar

  biologiska föräldrar, ett barns verkliga föräldrar, dvs. den kvinna och den man som avlat barnet.
 5. biologisk krigföring

  biologisk krigföring, B-krigföring , innebär att biologiska stridsmedel, främst sjukdomsalstrande mikroorganismer, bakterier, virus och svampar, avsiktligt sprids för att vålla skada och sjukdom bland människor, djur eller växter.
 6. biologiska stridsmedel

  biologiska stridsmedel, B-stridsmedel, biologiska vapen, är enligt FN-rapporten FN A/7575 (1969) ”levande organismer – av vilken beskaffenhet de vara må – eller smittsamt material som härrör från dem, vilka är avsedda att vålla sjukdom eller död bland människor, djur eller växter och vilka för sina verkningar är beroende av förmågan att förökas inom den människa, växt eller det djur som angrips”.
 7. biotillgänglighet

  biotillgänglighet, den andel av en nedsvald läkemedelsdos som når det allmänna blodomloppet (systemcirkulationen) och därmed har möjlighet att nå fram till sitt verkningsställe i kroppen.
 8. biomekanik

  biomekanik, studier av jämvikt och rörelser hos levande organismer, oftast människokroppen.
 9. bioindikator

  bioindikator, organism eller biologisk substans som används för att upptäcka exempelvis kemiska ämnen i miljön.
 10. biogeografi

  biogeografi, läran om organismers geografiska utbredning och dennas orsaker.