1. Biomphalaria

  Biomphalaria, släkte lungsnäckor med ett skal som liknar en posthornssnäckas.
 2. biofysik

  biofysik, fysikalisk biologi, livets fysik, är en gränsvetenskap mellan biologi, fysik och kemi.
 3. biografi

  biografi kallas en bok om en person och hans eller hennes liv.
 4. bionik

  bionik, studium av system, speciellt elektroniska system, vilka fungerar på samma sätt som eller på ett sätt karakteristiskt för eller liknande levande system.
 5. biobränsle

  biobränsle, biodrivmedel, energiresurs som erhålls från någon typ av biomassa.
 6. biomarkör

  biomarkör, biologisk markör, företeelse eller storhet som när den kan påvisas respektive överstiger ett visst mätvärde utgör en indikator för att ett visst biologiskt förhållande föreligger, eller kan förväntas uppkomma, i en organism eller ett annat biologiskt system.
 7. bioel

  bioel, el framställd ur bioenergi genom direkt förbränning av biomassa i ett värmekraftverk eller genom förbränning där av produkter framställda ur biomassa.
 8. biotin

  biotin, tidigare kallat H-vitamin, ett B-vitamin som förekommer tillsammans med övriga B-vitaminer i t.ex. jäst, mjölk och inälvor.
 9. Bion

  Bion från Smyrna, 100-talet f.Kr., grekisk bukolisk diktare.
 10. biorytm

  biorytm, rytm som påstås starta vid människans födelse och som används för att spå hennes otursdagar.