1. biofilm

  biofilm, skikt av mikroorganismer som lever endera på en mer eller mindre solid yta som är i kontakt med vatten (eller fuktig luft) eller på en vätskeyta.
 2. bioinformatik

  bioinformatik, tvärvetenskapligt forskningsområde mellan framför allt biologi och datalogi.

 3. biocenos

  biocenos, biocoenos, biosamhälle, livssamhälle, organismsamhälle, inom biologin ett ekosystems samtliga organismer, de som lever och verkar tillsammans.
 4. biopsi

  biopsi, tagning och undersökning av prov från levande vävnad.
 5. bioluminiscens

  bioluminiscens, bioluminescens, utsändning av synligt ljus från levande varelser.
 6. biograf

  biograf, lokal för visning av film.
 7. biologisk rening

  biologisk rening innebär att man använder bakterier eller andra mikroorganismer för att rena avloppsvatten.
 8. biosensor

  biosensor, anordning som består av en biokemisk/biologisk komponent placerad i nära anslutning till en signalförmedlare.
 9. biokompatibilitet

  biokompatibilitet, de egenskaper hos ett biomaterial som är nödvändiga för att det materialet skall kunna fungera i en biologisk vävnad.
 10. biofysik

  biofysik, fysikalisk biologi, livets fysik, är en gränsvetenskap mellan biologi, fysik och kemi.