1. bioklimatologi

    bioklimatologi, studiet av klimatets inflytande på de levande organismernas levnadsförhållanden, utbredningsmönster och utbredningsförändringar.
  2. bioklimatologi

    bioklimatologi [bi`- el. -gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: bio--klim-ato-log-in
    Svensk ordbok
  3. biogeofysik

    biogeofysik, läran om transporten och förekomsten av värme samt vatten och andra ämnen i systemet mark–växter–atmosfär.