1. biom

  biom, biotisk region, område som karakteriseras genom sina regionala ekosystemtyper.
 2. biografi

  biografi, en persons levnadsbeskrivning, utförd av någon annan.
 3. antibios

  antibios, organismers skadliga inverkan på varandra; term använd framför allt om vissa giftproducerande mikrosvampars och bakteriers inverkan på andra mikroorganismer.
 4. Josefus

  Josefus, född 37 eller 38 e.Kr., död troligen kort efter år 100, judisk-romersk historiker.
 5. bio

  bio-, livs-, levnads-, som avser levande organismer eller livsprocesser.
 6. kryptobios

  kryptobios, detsamma som anabios.
 7. nekrobios

  nekrobios, det reparerbara stadium som föregår nekros.
 8. amfibie

  amfibie-, som kan fungera både på land och i vatten.
 9. saprobiesystem

  saprobiesystem, system för bedömning av vattendrags föroreningsgrad.
 10. epibios

  epibios, levnadssätt som innebär att en organism lever utanpå en annan levande organism eller ovanpå ett substrat, t.ex. mjöldaggssvampar på blomväxter och mossdjur på havsbottnen.