1. epibios

  epibios, levnadssätt som innebär att en organism lever utanpå en annan levande organism eller ovanpå ett substrat, t.ex. mjöldaggssvampar på blomväxter och mossdjur på havsbottnen.
 2. endobios

  endobios, levnadssätt som innebär att en organism, vanligen en svamp, lever inuti en annan organism.
 3. koinobiont

  koinobiont, parasitoid (vanligen parasitstekel) som vid sin attack påverkar värddjuret i så begränsad omfattning att dess aktiviteter och utveckling kan fortsätta avsevärd tid.
 4. xenobiotika

  xenobiotika, kroppsfrämmande ämnen, föreningar som inte naturligt ingår i kroppens ämnesomsättning.
 5. coenobium

  coenobium, regelbundet uppbyggd koloni hos vissa encelliga alger.
 6. journalfilm

  journalfilm, regelbundet utkommande nyhetsfilm för visning på biografer, vanligen som förspel till långfilm.
 7. makrobiotik

  makrobiotik, kostlära som anges ha anknytning till kinesisk filosofi (se yin och yang) och uppges ha som mål att kosten skall harmonisera individen med omgivningen.
 8. operativsystem

  operativsystem är det mest grundläggande programmet i en dator. 

 9. biograf

  biograf, lokal för visning av film.
 10. kloster

  kloster, från omvärlden avskild religiös gemenskap av munkar eller nunnor som ägnar sig åt att söka Gud och/eller den egna fullkomligheten och lever efter en gemensam regel.