1. bio-

  bio- förled
  Svensk ordbok
 2. mikrob

  mikrob [-å´b] subst. ~en ~er ORDLED: mikrob-en
  Svensk ordbok
 3. aerob

  aerob [aärå´b el. ärå´b] adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. biotisk

  biotisk [-å´-] adj. ~t ORDLED: bi-ot-isk
  Svensk ordbok
 5. anaerob

  anaerob [an(a)ärå´b] adj. ~t ORDLED: an-aerob
  Svensk ordbok
 6. antibiotikum

  antibiotikum [-å´t-] subst. ~ el. ~et, antibiotika ORDLED: anti-bi-ot-ik-um
  Svensk ordbok
 7. amfibie

  amfi´bie subst. ~n ~r ORDLED: amfi-bi-en
  Svensk ordbok
 8. biologi

  biologi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: bio-log-in
  Svensk ordbok
 9. kvick

  kvick adj. ~t
  Svensk ordbok