1. bisexualitet

  bisexualitet, känslomässig och sexuell dragning till individer av båda könen, med förmåga till såväl heterosexuella som homosexuella relationer.
 2. bisexualitet

  bisexualite´t subst. ~en ORDLED: bi--sexu-al-itet-en
  Svensk ordbok
 3. heterosexualitet

  heterosexualitet, könsdrift riktad mot det motsatta könet; i motsats till homosexualitet och bisexualitet.
 4. heteronorm

  heteronorm, den norm som säger att heterosexualitet är det normala, givna och förväntade i ett samhälle.
 5. transvestism

  transvestism innebär att en person vill klä sig i kläder som anses vara speciella för det motsatta könet.
 6. HBT

  HBT är en förkortning för homosexuella, bisexuella och transpersoner.
 7. RFSL

  RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, tidigare Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, är en organisation som arbetar för homosexuella, bisexuella, transsexuella och queera personers rättigheter.

 8. homosexualitet

  homosexualitet betyder att en person har förmåga att förälska sig i och känna sexuell lust till människor av samma kön som den själv.
 9. Christian Kampmann

  Kampmann, Christian, 1939–88, dansk författare.
 10. komma-ut-processen

  komma-ut-processen är ett uttryck för att en person efter en tid börjar tycka att det är positivt eller okej att hon eller han är homosexuell, bisexuell eller en transperson och inte längre försöker dölja det för omvärlden.