1. bisexualitet

  bisexualitet, känslomässig och sexuell dragning till individer av båda könen, med förmåga till såväl heterosexuella som homosexuella relationer.
 2. heteronorm

  heteronorm, den norm som säger att heterosexualitet är det normala, givna och förväntade i ett samhälle.
 3. heterosexualitet

  heterosexualitet, könsdrift riktad mot det motsatta könet; i motsats till homosexualitet och bisexualitet.
 4. Algeriet

  Algeriet, republik i Nordafrika.

 5. Vita Sackville-West

  Sackville-West, Victoria ( Vita), 1892–1962, brittisk författare.
 6. Litauen

  Litauen, stat vid Östersjön.

 7. Christian Kampmann

  Kampmann, Christian, 1939–88, dansk författare.