1. fredlös

  fredlös, fågelfri, biltog, i äldre tid den person som på grund av begånget brott, oftast dråp, var utstött från rättssamhället och såsom sådan rättslös.
 2. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 3. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.

 4. kårhusockupationen

  kårhusockupationen, studenternas ockupation av kårhuset vid Stockholms universitet i slutet av maj 1968.
 5. Trajanus

  Trajanus (Marcus Ulpius Trajanus), född i september 53, död 8 eller 9 augusti 117 e.Kr., romersk kejsare från 98.

 6. starka verb

  starka verb, i germanska språk verb som inte bildar preteritum och perfekt particip med dentalsuffix utan med vokalväxling (avljud), t.ex. svenska bit- a, bet, bit- en; tyska beiss- en, biss, ge- biss- en, engelska bite, bit, bitt- en.
 7. epilog

  epilog, som retorisk och litterär term avrundningen av ett anförande eller ett diktverk, ofta som sammanfattning med en sensmoral.
 8. Portugal

  Portugal, stat i sydvästra Europa.

 9. formalism

  formalism, i allmän bemärkelse betonande av formens (i motsats till innehållets) betydelse eller strängt iakttagande av formerna för något; även ett formaliserat system för att beteckna något.
 10. Belgien

  Belgien, stat i Västeuropa.