1. bridge

  bridge är ett av världens mest utövade kortspel.
 2. Mexico

  Mexico, Mexiko, stat i södra Nordamerika.

 3. avtalsfrihet

  avtalsfrihet, civilrättslig huvudprincip som innebär att var och en själv ska kunna bestämma om avtal ska ingås, med vem avtalet ska ingås och vilket innehåll avtalet ska ha.
 4. Benjamin Britten

  Britten, Benjamin, född 22 november 1913, död 4 december 1976, brittisk tonsättare, dirigent och pianist, sin generations mest framstående företrädare för brittiskt musikliv.
 5. huvudbonad

  huvudbonad har dels burits av det primära skälet att utgöra skydd mot kyla, regn, sol, hetta, stötar, slag m.m., dels brukats som prydnad och som en symbol för att markera t.ex. status.
 6. Argentina

  Argentina, stat i Sydamerika.

 7. frukost

  frukost, morgonmål.
 8. Judit

  Judit, hjältinnan i Judits bok, en av de gammaltestamentliga apokryferna.
 9. perlokut

  perlokut, språkfilosofisk term: som hänför sig till ett yttrandes eller en talhandlings effekter på lyssnaren.
 10. barnpornografibrott

  barnpornografibrott, att skildra barn i pornografisk bild, sprida, överlåta, upplåta, förevisa eller på annat sätt göra bilden tillgänglig för någon annan, förvärva eller bjuda ut sådan bild av barn eller att förmedla kontakt mellan köpare och säljare.