1. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 2. trana

  trana, Grus grus, art i fågelfamiljen tranor.

 3. starka verb

  starka verb, i germanska språk verb som inte bildar preteritum och perfekt particip med dentalsuffix utan med vokalväxling (avljud), t.ex. svenska bit- a, bet, bit- en; tyska beiss- en, biss, ge- biss- en, engelska bite, bit, bitt- en.
 4. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.

 5. kårhusockupationen

  kårhusockupationen, studenternas ockupation av kårhuset vid Stockholms universitet i slutet av maj 1968.
 6. epilog

  epilog, som retorisk och litterär term avrundningen av ett anförande eller ett diktverk, ofta som sammanfattning med en sensmoral.
 7. formalism

  formalism, i allmän bemärkelse betonande av formens (i motsats till innehållets) betydelse eller strängt iakttagande av formerna för något; även ett formaliserat system för att beteckna något.
 8. narkotikabrott

  narkotikabrott, olovlig befattning med narkotika.

 9. Belgien

  Belgien, stat i Västeuropa.

 10. mapuche

  mapuche, jordbrukande indianfolk huvudsakligen bosatt i Araucaníaregionen i södra Chile.