1. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.

 2. perlokut

  perlokut, språkfilosofisk term: som hänför sig till ett yttrandes eller en talhandlings effekter på lyssnaren.
 3. Benjamin Britten

  Britten, Benjamin, född 22 november 1913, död 4 december 1976, brittisk tonsättare, dirigent och pianist, sin generations mest framstående företrädare för brittiskt musikliv.
 4. huvudbonad

  huvudbonad har dels burits av det primära skälet att utgöra skydd mot kyla, regn, sol, hetta, stötar, slag m.m., dels brukats som prydnad och som en symbol för att markera t.ex. status.
 5. Lucia

  Lucia var ett helgon från Sicilien.
 6. spanska viner

  spanska viner framställdes av fenicierna redan före vår tideräknings början.
 7. generös

  generös är en person som inte är snål utan frikostig och givmild, en som gärna bjuder andra.
 8. beredskap

  beredskap, kortspel för 3–7 deltagare.
 9. riojaviner

  riojaviner, viner, främst rödviner, från regionen La Rioja i norra Spanien, landets mest berömda vindistrikt.
 10. mästare

  mästare, inom skråväsendet benämning på en hantverksidkare med den högsta graden av yrkesskicklighet och med rätt att självständigt utöva yrket med anställda gesäller och lärlingar.