1. Dalarna

  Dalarna, äldre form Dalarne, landskap i Mellansverige, det största och nordligaste i Svealand.

 2. epilog

  epilog, som retorisk och litterär term avrundningen av ett anförande eller ett diktverk, ofta som sammanfattning med en sensmoral.
 3. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 4. particip

  particip, klass av ord där stammen är ett verb men där participsuffixet gör att hela ordet erinrar om ett adjektiv.
 5. formalism

  formalism, i allmän bemärkelse betonande av formens (i motsats till innehållets) betydelse eller strängt iakttagande av formerna för något; även ett formaliserat system för att beteckna något.
 6. starka verb

  starka verb, i germanska språk verb som inte bildar preteritum och perfekt particip med dentalsuffix utan med vokalväxling (avljud), t.ex. svenska bit- a, bet, bit- en; tyska beiss- en, biss, ge- biss- en, engelska bite, bit, bitt- en.
 7. mapuche

  mapuche, jordbrukande indianfolk huvudsakligen bosatt i Araucaníaregionen i södra Chile.
 8. narkotikabrott

  narkotikabrott, olovlig befattning med narkotika.

 9. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.

 10. Belgien

  Belgien, stat i Västeuropa.