1. Mexico

  Mexico, Mexiko, stat i södra Nordamerika.

 2. Benjamin Britten

  Britten, Benjamin, född 22 november 1913, död 4 december 1976, brittisk tonsättare, dirigent och pianist, sin generations mest framstående företrädare för brittiskt musikliv.
 3. huvudbonad

  huvudbonad har dels burits av det primära skälet att utgöra skydd mot kyla, regn, sol, hetta, stötar, slag m.m., dels brukats som prydnad och som en symbol för att markera t.ex. status.
 4. Argentina

  Argentina, stat i Sydamerika.

 5. Judit

  Judit, hjältinnan i Judits bok, en av de gammaltestamentliga apokryferna.
 6. frukost

  frukost, morgonmål.
 7. perlokut

  perlokut, språkfilosofisk term: som hänför sig till ett yttrandes eller en talhandlings effekter på lyssnaren.
 8. bobsleigh

  bobsleigh, vintersport med specialbyggda, styr- och bromsbara kälkar, som framförs av en besättning, normalt två eller fyra man, i för ändamålet särskilt konstruerade isbelagda banor.
 9. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 10. barnpornografibrott

  barnpornografibrott, att skildra barn i pornografisk bild, sprida, överlåta, upplåta, förevisa eller på annat sätt göra bilden tillgänglig för någon annan, förvärva eller bjuda ut sådan bild av barn eller att förmedla kontakt mellan köpare och säljare.