1. blästring

  blästring, verkstadsteknisk metod som innebär att man med en stark luftström blåser kvartssand eller stålpartiklar mot en metallyta, varvid rost och valshud nöts bort.
 2. Blända

  Blända, Blenda, hjältinnan i Bländasägnen.
 3. bländare

  bländare, anordning som begränsar det ljus som tränger in genom en kameralins eller motsvarande.
 4. bläsgås

  bläsgås är en fågelart i familjen svanar och gäss.
 5. åttaarmade bläckfiskar

  åttaarmade bläckfiskar, Octopoda, ordning bläckfiskar med ca 200 arter.

 6. tioarmade bläckfiskar

  tioarmade bläckfiskar, Teuthida, tidigare Decapoda, ordning tvågälade bläckfiskar, i äldre svensk litteratur också kallade kalmarer.
 7. blästersmide

  blästersmide, gammal, numera bortlagd metod att utvinna järn ur rostad myrmalm genom upphettning med träkol i en blästerugn.
 8. bläckmakulering

  bläckmakulering av frimärken med bläckstreck eller med påskrift av t.ex. datum på frimärket ersätter stämpling med stämpelstamp och förekom tidigare om t.ex. poststationens stämpel var under reparation och liknande samt på t.ex. båtbrev under senare delen av 1800-talet.
 9. blände

  blände, genomskinligt eller nästan genomskinligt sulfidmineral med påfallande hög, närmast hartsartad men ej metallisk glans.
 10. Bländasägnen

  Bländasägnen, en sägen om den småländska hjältinnan Blända (Blenda).