1. bläsbock

  blä`sbock subst. ~en ~ar ORDLED: bläs--bock-en
  Svensk ordbok
 2. bläsgås

  blä`sgås subst. ~en bläsgäss ORDLED: bläs--gås-en
  Svensk ordbok
 3. bläda

  blä`da verb ~de ~t ORDLED: bläd-ar SUBST.: blädande, blädning
  Svensk ordbok
 4. bläckkörtel

  bläck`körtel subst. ~n bläckkörtlar ORDLED: bläck--körtl-ar
  Svensk ordbok
 5. bläcka

  2bläck`a subst. ~n bläckor ORDLED: bläck-an
  Svensk ordbok
 6. bländverk

  blän`dverk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bländ--verk-et
  Svensk ordbok
 7. bländning

  blän`dning subst. ~en ~ar ORDLED: bländ-ning-en
  Svensk ordbok
 8. blädderblock

  blädd`erblock subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: blädder--block-et
  Svensk ordbok
 9. blädderbok

  blädd`erbok subst. ~en blädderböcker ORDLED: blädder--bok-en
  Svensk ordbok
 10. bläcka

  1bläck`a verb ~de ~t ORDLED: bläck-ar SUBST.: bläckande, bläckning (till 2)
  Svensk ordbok