1. blänk

  blänk subst. ~et el. ~en, plur. ~ el. ~ar ORDLED: blänk-et
  Svensk ordbok
 2. blästra

  bläs`tra verb ~de ~t ORDLED: blästr-ar SUBST.: blästrande, blästring
  Svensk ordbok
 3. bläcksäck

  bläck`säck subst. ~en ~ar ORDLED: bläck--säck-en
  Svensk ordbok
 4. bläng

  bläng subst. ~en ~ar ORDLED: bläng-en
  Svensk ordbok
 5. bläs

  bläs subst. ~en ~ar ORDLED: bläs-en
  Svensk ordbok
 6. bläck

  bläck subst. ~et ORDLED: bläck-et
  Svensk ordbok
 7. bläcksuddare

  bläck`suddare subst. ~n äv. bläcksuddarn, plur. ~, best. plur. bläcksuddarna ORDLED: bläck--sudd-ar-en
  Svensk ordbok
 8. bländande

  blän`dande adj., ingen böjning ORDLED: bländ-ande
  Svensk ordbok
 9. bläckpulver

  bläck`pulver subst. bläckpulvret ORDLED: bläck--pulvr-et
  Svensk ordbok
 10. bläckfisk

  bläck`fisk subst. ~en ~ar ORDLED: bläck--fisk-en
  Svensk ordbok