1. blänga

  bläng`a verb blängde blängt, pres. blänger ORDLED: bläng-er SUBST.: blängande, blängning
  Svensk ordbok
 2. tvågälade bläckfiskar

  tvågälade bläckfiskar, Coleoidea ( Coleoida, Dibranchiata, Endocochlia), underklass bläckfiskar som karakteriseras av att de har två gälar i mantelhålan, till skillnad från fyrgälade bläckfiskar.
 3. Physikalische Blätter

  Physikalische Blätter, f.d. tysk månadstidskrift för fysiker, startad 1944.
 4. fyrgälade bläckfiskar

  fyrgälade bläckfiskar, Ectocochlia ( Tetrabranchiata), underklass bläckfiskar där åtminstone nu levande arter karakteriseras av att de har två par gälar i mantelhålan och ett yttre skal.
 5. Bucky-bländare

  Bucky-bländare , bildförbättrande anordning på röntgenapparater.
 6. Fliegende Blätter

  Fliegende Blätter, illustrerad veckotidning som utgavs i München 1844–1928.
 7. grå bläcksvamp

  grå bläcksvamp, Copriniopsis atramentaria, art i basidsvampsordningen Agaricales.
 8. blazer

  blazer [blä´s- el. blej´s-] subst. ~n blazrar ORDLED: blaz-ern
  Svensk ordbok