1. trubbigt våld

  trubbigt våld, inverkan av mekanisk kraft som över en yta av viss storlek överförs på kroppen.
 2. könsstympning

  könsstympning, kvinnlig könsstympning, kvinnlig omskärelse, engelska female genital cutting, ingrepp som i vissa kulturer av sedvänja utförs på flickors yttre könsorgan utan att det finns medicinsk grund.
 3. endotel

  endotel, sammanhängande cellskikt som bekläder blodkärlens, lymfsystemets och hjärtats insida.
 4. undernäring

  undernäring, tillstånd som uppkommer då kroppens behov av energi och näringsämnen inte täckts under längre tid.
 5. prostaglandiner

  prostaglandiner, PG, lipider som förekommer naturligt i alla vävnader hos däggdjur och som har lokala reglerfunktioner i många organ.
 6. skörbjugg

  skörbjugg, skorbut, bristsjukdom som uppstår till följd av för lågt intag av vitamin C (askorbinsyra).
 7. första hjälpen

  första hjälpen, snabbt insatta åtgärder som vidtas för att rädda någons liv eller förhindra att en akut skada eller sjukdom förvärras i väntan på ambulans eller annan professionell hjälp.

 8. fibrinolys

  fibrinolys, enzymatisk upplösning av blodkoagel, en process i kroppen som motverkar blodets koagulation.
 9. fläcktyfus

  fläcktyfus, tyfus, en grupp infektionssjukdomar hos människa som orsakas av bakterier i gruppen rickettsier.
 10. afasi

  afasi, benämning på störningar i hjärnans symbolfunktioner, främst språket.