1. cerebral pares

  cerebral pares, CP, förlamning föranledd av tidigt uppkommen hjärnskada.
 2. diapedes

  diapedes, passage av blodkroppar genom en oskadad kärlvägg, oftast i de finaste kärlen, kapillärerna.
 3. alkoholbetingade sjukdomar

  alkoholbetingade sjukdomar, åkommor som betingas av alkoholberusning eller av långvarigt överbruk av alkohol.
 4. sepsis

  sepsis, medicinsk term för infektion som är så allvarlig att den har framkallat en markant allmänreaktion i kroppen.
 5. hematopoes

  hematopoes, hemopoes, blodbildning, kroppens system för produktion av blodets formade beståndsdelar, det vill säga röda blodkroppar (erytrocyter), de olika typerna av vita blodkroppar (leukocyter) samt trombocyter (blodplättar).

 6. mens

  mens är ett annat ord för menstruation.
 7. missfall

  missfall, att en graviditet upphör, detsamma som spontan abort.

 8. barnmisshandel

  barnmisshandel, att ett barn utsätts för uppsåtligt, kroppsligt våld, kränkande behandling eller vanvård av en person som har ”vuxenansvar” för barnet i egenskap av t.ex. förälder, lärare eller tränare.
 9. ockult

  ockult, hemlig, förborgad; mystisk (jämför ockultism).
 10. hemorrojder

  hemorrojder, utvidgning av ändtarmens blodådror.