1. migrering

  migrering, blödning, vandring (vanligen oönskad) av ett tillsatsämne i ett polymermaterial (plast, elast etc.) till ytan på materialet eller till angränsande material.
 2. ockult

  ockult, hemlig, förborgad; mystisk (jämför ockultism).
 3. EEG

  EEG, elektroencefalografi, metod att registrera den elektriska aktiviteten i hjärnans, främst hjärnbarkens nervceller.
 4. post partum

  post partum, efter och i nära anslutning till en förlossning ( partus), t.ex. blödning post partum ( postpartal blödning), blödning efter en förlossning.
 5. magsårssjukdom

  magsårssjukdom, magsår, slemhinnesår i magsäck (ulcus ventriculi) eller tolvfingertarm (ulcus duodeni).

 6. hemorrojder

  hemorrojder, utvidgning av ändtarmens blodådror.
 7. blödning

  blödning, vätskeutsippring från en skadad växtdel, se blödningsström.
 8. blödning

  blödning, i kemitekniken: avtappning av delflöde från procesström av kemikalier.
 9. aneurysm

  aneurysm, pulsåderbråck; avgränsad utvidgning av en pulsåder.
 10. cellhämmare

  cellhämmare, cellhämmande medel, cytostatikum, pluralis cytostatika, tidigare cellgift, läkemedel som hämmar celltillväxten, särskilt hos snabbt växande celler.